BENVINGUTS / BIENVENIDOS

 

 

L’Associació Veïnal LA SELVA DEL VALLÈS és una entitat formada per persones que tenim una idea comú: millorar les condicions de vida dels veïns i veínes de Mas Corts, Mas Llombart i en general del nostre poble,    Sant Fost de Campsentelles.

 

 

Alguns de nosaltres han colaborat i participat durant molts anys a l’Associació, d'altres som gent nova que ens hem incorporat amb aquestes mateixes inquietuds i objectius : proposar, demanar  i defensar millores que afectin la vida quotidiana dels nostres veïns i veïnes, des de la llibertat, la solidaritat i la diversitat.

 

 

Des de la seva constitució, l'Associació ha participat activament en les lluites i reivindicacions veïnals que han sorgit en el nostre entorn i a día d'avui, la situació de inseguretat ciutadana que patim al nostre poble i altres reivindicacions com el manteniment dels nostres barris, han estat el revulsiu que ens ha posat en moviment. 

 

Des de la Junta de l'Associació LA SELVA DEL VALLÈS, volem afrontar aquesta nova etapa treballant i col•laborant amb altres entitats, associacions, col•lectius i moviments del poble, sensibles a les necessitats individuals i col•lectives.

Tots els que volgueu esteu convidara a participar-hi....    Associeu-vos!!!   Us esperem!!

 

LA JUNTA - AV LA SELVA DEL VALLÈS

 

 

 

COMUNICACIÓ NOVA ETAPA 2021

  

Benvolguts/des Associats/des

 

 

 Davant la millora en les restriccions sanitàries derivades del COVID-19, propiciades en part per la bona marxa de la campanya de vacunació, hem començat a realitzar les gestions pendents que té l'Associació amb les administracions i alhora també hem començat a planificar les futures activitats.

 

 

 

Com sabeu, la nostra Associació comença una nova etapa motivada pels acords aprovats a la passada Assemblea de Gener 2021 i així, en breu, rebreu una notificació de la nostre tresorera per poder-vos donar el rebut de la cuota anual per import de vint euros establert a la referida Assemblea.

 

També volem aprofitar per a informar-vos que properament, membres de la Junta es reuniran amb part del nou equip de govern municipal per abordar les Iniciatives de Millora acordades i que versen sobre Seguretat Ciutadana (nova fase d’Instal·lació càmeres i assistència veïnal a les Juntes de Seguretat), Millora Transport Urbà, Manteniment Via Publica, Millora a la Recollida, Reciclatge- Recollida de Residus i Manteniment d’infraestructures pels Suministres Públics (llum, aigua, telèfon... ).

 

Tota la informació que disposem, juntament la que ens van proporcionant els grups de treball de voluntaris de la AV, ens permeten identificar i exposar amb més claredat les deficiències que tots els veïns sofrim i així entre tots, col·laborar a trobar solucions.

 

Des de la Junta, volem agrair-vos a tots/as la vostra col·laboració i suport en tots aquests temes i iniciatives.

 

Us mantindrem informats.

Gràcies.

 

 

Sant Fost de Campsentelles, a 6 de juny de 2021.

LA JUNTA - A.V. LA SELVA DEL VALLÈS

 

 

 

 

PORTA A PORTA: PER UN MILLOR RECICLATGE I GESTIÓ DE RESIDUS

 

 

Benvolguts/des Associats/des

 

Des de fa temps, la nostre Associació de Veïns i molts dels nostres associats hem pres consciència de l’importancia que té la preservació del medi ambient i alhora fomentar conductes sostenibles, començant per la nostre pròpia gestió dels residus que generem.

  

Dit això, sabem que hi han molts tipus de sistemes de recollida però des de la Junta de la AV, defensem la recollida separada porta a porta (PAP), que tan bons resultats a conseguit per exemple al municipi de “Tiana”,  lliurant els residus al servei municipal de recollida davant de la porta de l'habitatge (en bosses/petits contenidors), segons un calendari setmanal per a cada fracció recollida i en un horari estipulat.

 

Creiem que mitjançant aquest sistema es poden recollir totes les fraccions domèstiques predominants als nostres barris. No obstant hem de tenir en compte certes particularitats com la recollida del vidre (pel soroll al vespre) i el tractament dels residus vegetals derivats del desbrossament i neteja de les pareceles, que es podria mantenir en un sistema de punt de recollida.

 

Es un fet públic que els resultats de recollida separada aconseguits en els municipis amb “PAP” són en general superiors a la resta de mecanismes, tant en quantitat recollida com en qualitat de la separació i aquest sistema està molt recomanat en zones de baixa densitat de població on la identificació dels residus de cadascú és més fàcil.

 

En conclusió, pensem que amb l’implementacio d’aquest sistema, es pot aconseguir una participació generalitzada en el reciclatge i un augment de la recollida selectiva, alhora que també  prenem consciència de l’importancia que té la nostra actuació personal en el futur.

 

No obstant, volem remarcar que per a conseguir aquest objectiu, es tenen que tenir en compte diferents factors com establir la recollida dels residus, en dies i horaris adequats a les necessitats de cada fracció i de cada tipologia d’usuari; el facilitar material i eines per separar els residus de forma confortable (cubells i bujols per a la matèria orgànica... ); fer campanyes informatives i de conscienciació... etc.

 

Per últim, volem traslladar la nostre voluntat de col·laboració alhora de donar difussió a qualsevol tipus de campanya informativa que sobre aquest sistema de recollida “PAP” es vulgui fer des-de el nostre Ajuntament, doncs es tasca de tots posar de la nostre part per preservar el nostre entorn. 

 


Seguim fent veïnatge!!

 

LA JUNTA - A.V LA SELVA DEL VALLÈS

CONDICIONS D'ÚS PER GRUP WHATSAPP

 

Amb aquestes condicions pretenem que tots els usuaris coneguin el veritable sentit que vam voler donar al crear aquest canal de comunicació, i alhora donar la seguretat als mateixos usuaris que aquest grup solament s'usarà per a la fi que va ser creat.  

A l'enllaç adjunt, trobareu les Condicions d'ús per al grup de "Seguretat Ciutadana" que evitaran els malentesos que en nombroses ocasions s'han donat al utilitzar incorrectament aquesta valuosa eina de comunicació.

 

LA JUNTA - A.V LA SELVA DEL VALLÈS

 

 

ESTATUTS "A.V. LA SELVA DEL VALLÈS"

 

A l'enllaç adjunt, trobareu els nostres Estatuts.

 

LA JUNTA - A.V LA SELVA DEL VALLÈS